Master Day

– For English see below –

JongKNCV en de Landelijke Commissie Biologie Studenten (LOBS) slaan de handen ineen om jou te helpen voorbereiden op je toekomst. De Next Step Master Day biedt een unieke kans om meer dan 40 masterprogramma’s te verkennen, variΓ«rend van biologie tot scheikunde, van onderzoek tot wetenschap communicatie en beleid uit heel Nederland – alles in één middag.

Zet 27 februari, van 15.30-20.00 uur, op Utrecht Science Park in je agenda. Naast de markt voor masterprogramma’s kun je een vraag- en antwoordsessie bezoeken met afgestudeerde studenten die stage hebben gelopen in het buitenland.

πŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“šπŸ“š

JongKNCV and the National Committee for Biology Students (LOBS) are joining forces to help you prepare for your future.
The Next Step Master Day offers a unique opportunity to explore over 40 master programmes spanning from biology to chemistry, from research to science
communication and policy from across the Netherlands – all in a single afternoon.

Mark your calendar for February 27th, from 15.30- 20.00, at Utrecht Science Park.
Beyond the master programme market, you can visit a Q&A session featuring graduate students who have undertaken internships abroad.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *