Trick or Treat

TRICK OR TREAT PARTY

-For English see below-

Om Halloween te vieren heeft de activiteitencommissie een Trick or Treat Party georganiseerd. Je kan online een stempelkaart voor het β€œshotjes-trick-or-treaten” bestellen waarmee je vrijdag 3 November bij 4 verschillende barren 4 griezelige shotjes kan halen. Het trick-or-treaten begint om 20:30 bij Bar 2.

Na het trick-or-treaten vindt er om 21:30 een Halloween feest in BAR 2 plaats. Hier kun je natuurlijk ook zonder stempelkaart naar toe.

Voor de persoon met het meest griezelige kostuum staat een meter bier klaar. Kom dus zo angstaanjagend mogelijk gekleed!

Wees er snel bij want de Early Birds tickets staan nu online en raken snel uitverkocht!

 • Leden: 8,00 euro
 • Niet-Leden: 10,50 euro
  Let op! Er is een beperkt aantal Early Birds tickets beschikbaar. Wanneer deze uitverkocht zijn kunnen er reguliere tickets gekocht worden.
  Reguliere tickets:
 • Leden: 10 euro
 • Niet-Leden: 12,50 euro
  Reguliere tickets kunnen zowel online als aan de deur gekocht worden

πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒπŸ‘»πŸŽƒ

To celebrate Halloween, the activities committee has organised a Trick or Treat Party. You can order a stamp card for “shot trick-or-treating” online which will allow you to get 4 spooky shots at 4 different bars on Friday 3 November. The trick-or-treating starts around 20:30 at Bar 2.

After trick-or-treating, there will be a Halloween party at 21:30 in BAR 2. You can also attend this without a stamp card.

For the person with the creepiest costume, a metre of beer will be waiting. So come dressed as scary as possible!

Be quick because Early Birds tickets are now online and sell out fast!

 • Members: 8.00 euro
 • Non-members: 10.50 euros
  Please note! There is a limited number of Early Birds tickets available. When these sell out, regular tickets can be purchased.
  Regular tickets:
 • Members: 10 euros
 • Non-members: 12,50 euros
  Regular tickets can be bought both online and at the door

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *